TRECO bliver certificeret efter ISO 9001 standard

Med et ISO 9001 certifikat kan vores kvalitet nu dokumenteres.

Onsdag den 24. april 2013 modtog TRECO et ISO 9001 certifikat, og vi kan nu derfor officielt dokumentere vores kvalitet.

Vi nåede i mål med den endelige certificering i slutningen af marts 2013 efter et års intenst arbejde. 

Derfor ville vi have en ISO 9001 certificering

Med de stigende krav til kvalitet og leveringsperformance besluttede vi os for at blive certificeret efter ISO 9001 standard.

Med certificeringen kan vi dokumentere vores ensartede kvalitet overfor vores samarbejdspartnere og potentielle kunder.

Hos TRECO har vi altid anvendt mange ressourcer på at gøre virksomheden så smidig og effektiv som muligt.

Vores certificering er derfor et stort tiltag til at opnå denne vision.

– Førhen var det nok at have et godt rygte i vores branche for at kunne skabe nye forretningsmæssige forbindelser, fortæller adm. direktør Preben Pedersen.

– Sådan er det ikke mere. I dag skal man kunne dokumentere, at man har taget aktiv stilling til de kritiske punkter i standarden, siger han.

Vores processer levede allerede op til kravene

For at overholde vores egne mål for certificeringen hyrede vi konsulentfirmaet Excellentor ApS til at rådgive os igennem certificeringsforløbet. 

Charlotte Skovmand fra Excellentor rådførte os igennem hele processen.

Hun gjorde os opmærksom på de mange faldgruber og komplicerede krav, som er en del af en effektiv ISO 9001 certificering. 

Vi bestod den endelige hovedefterprøvning, der blev foretaget af certificeringsselskabet Bureau Veritas.

Under forløbet erfarede vi, at mange af vores rutiner og processer allerede stemte overens med kravene for en ISO 9001 certificering.

På trods af det ville vi dog certificeres, så vores kvalitet kan dokumenteres.

ISO 9001 sikrer vores fremtid

ISO 9001 certificeringen får stor betydning for vores fremtid.

Med den har vi et effektivt ledelsesværktøj til at strømline vores mange rutiner og processer.

Derudover gør blåstemplingen TRECO til en seriøs og kompetent samarbejdspartner, hvor salg, projektering og produktion udføres af kvalificerede medarbejdere efter nøje fastlagte procedurer.