Vækst hos TRECO skal inspirere lokalområdet

Vesthimmerlands kommune henter inspiration hos TRECO.

Vores vækst fik mandag 20. august 2018 Vesthimmerlands kommunes borgmester Per Bach Laursen og kommunaldirektør Henrik Kruuse til at besøge TRECO.

Besøget skete i forbindelse med Vesthimmerlands kommunes virksomhedsrundtur, hvor kommunaldirektøren og borgmesteren besøger lokale virksomheder med stabil vækst.

Formålet med de forskellige virksomhedsbesøg er at hente inspiration til, hvordan virksomheder i Vesthimmerland kan sikre vækst og udvikling.

De vigtigste punker for besøgene er samarbejde, kendskab og målet om at understøtte hinanden.

Med vores voldsomme vækst de sidste par år var TRECO en af de oplagte vækstvirksomheder at besøge.

Borgmester fik rundvisning

Vesthimmerlands kommune arrangerede derfor et virksomhedsbesøg hos TRECO.

– Vi vil som kommune gerne give vores virksomheder de bedste forudsætninger for at skabe vækst og udvikling, siger borgmester Per Bach Laursen og uddyber:

– Virksomhedsrundturen skal derfor gerne give nærhed og dialog mellem kommune og virksomhed i Vesthimmerland med målet om at erhvervsfremme og være ambassadør for vores område.

Borgmester Per Bach Laursen og kommunaldirektør Henrik Kruuse fik en rundvisning i begge vores produktionshaller på i alt 14.000 kvm.

Kommunaldirektøren og borgmesteren blev vist rundt af produktionsdirektør Per Therkildsen og administrerende direktør Preben Pedersen.

Under besøget drøftede Per Bach Laursen, Henrik Kruuse, Preben Pedersen og Per Therkildsen, hvordan virksomheder i Vesthimmerlands kommune kan sikre vækst og udvikling.

Her gav to af vores grundlæggere gode råd ud fra deres egne erfaringer med TRECO.

Vækst påvirker lokalområdet

Efter besøget udtrykte produktionsdirektør Per Therkildsen og administrerende direktør Preben Pedersen deres stolthed over at hjælpe lokalområdet.

– Vi er selvfølgelig stolte af, at andre virksomheder forsøger at hente inspiration hos TRECO. Det indikerer, at vi gør det godt her i huset. Og det ved jeg, vi gør. Ellers ville der ikke være enorm efterspørgsel efter vores kompetencer, lyder det fra Preben Pedersen.

– Vi forsøger at være en god ambassadør for lokalområdet og ansætter så vidt muligt medarbejdere fra nærområdet, så vi hjælper med at holde de lokale beboere beskæftiget, tilføjer Per Therkildsen.